Borang Minat


Limited to 1000 characters

Daftar Sekarang

Pendaftaran IPS


Jenis Institusi Proses Pendaftaran Dokumen Diperlukan
1 Tadika Semua permohonan hendakah menggunakan Borang Permohonan Penubuhan Tadika Swasta (Borang BPS C1) beserta dengan Senai Semak Borang Permohonan (Lampiran 1) dan dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Borang permohonan yang lengkap sahaja akan diterima dan pengesahan penerimaan borang permohonan (Lampiran 2) akan dikeluarkan. Pegawai hendaklah menjalankan verifikasi lokasi bagi menentukan kesesuaian lokasi premis yang dicadangkan menggunakan Instrumen Verifikasi Lokasi Premis Tadika Swasta seperti di Lampiran 3. Surat sokongan penubuhan bagi membolehkan pemohon berurusan dengan pihak berkuasa berkaitan akan dikeluarkan setelah semua kritiria kesesuaian lokasi premis dipenuhi. Muat Turun
2 Pusat Tuisyen/ Pusat Perkembangan Minda Semua permohonan hendakah menggunakan surat permohonan penubuhan/pendaftaran dan dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Borang permohonan yang lengkap sahaja akan diterima dan diproses. Pegawai akan menjalankan verifikasi lokasi bagi menentukan kesesuaian lokasi premis yang dicadangkan. Surat sokongan penubuhan bagi membolehkan pemohon berurusan dengan pihak berkuasa berkaitan akan dikeluarkan setelah semua kritiria kesesuaian lokasi premis dipenuhi. Bagi Pusat Perkembangan Minda surat kelulusan kurikulum dari pihak Bahagian Pendidikan Swasta hendaklah dikemukakan bersama-sama surat permohonan. Muat Turun
3 Sekolah Swasta ( Sekolah Rendah Agama dan Sekolah Agama/Sekolah Rendah Akademik dan Sekolah Menengah Akademik/Sekolah Antarabangsa/Sekolah Ekspatriat Borang permohonan penubuhan boleh didapati di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemohonan mestilah dimiliki oleh syarikat berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Perniagaan 1956 atau organisasi yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Syarikat/organisasi hendaklah membuktikan keupayaan kewangan.Syarat-syarat lain boleh dirujuk pada borang permohonan (BPS01). Pemohon perlu menghantar borang yang lengkap untuk diproses oleh Bahagian Pendidikan Swasta KPM. Setelah mendapat kelulusan dari Bahagian Pendidikan Swasta, JPN akan memproses perakuan pendaftaran, permit pengelola serta permit guru. Muat Turun

Program dan Aktiviti


Adopt A Butterfly Project

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Program Simulasi Haji Cilik

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Program Hari Kemerdekaan

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Aktiviti Membuat Kapal Layar

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

TADIKA INTAZ, PERAMU (Pertandingan membina replika)

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

TADIKA KUBANG BUAYA ( Aktiviti Mewarna Batik)

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

TADIKA SI MANJA KREATIF (Simulasi Haji)

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

TADIKA ANIKA ( Program kesihatan bersama PKD)

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Tadika Sinaran Jaya Jerantut - Memahami konsep tenggelam dan timbul

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Tadika Sungai Jan - Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Tadika Sungai Jan - Pesta Buah-buahan

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Tadika Anak Intelek - Lantern Competition

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

img-thumbnail

Tadika Swasta Daerah Kuantan

November 18, 2021 (Thursday)

Baca Lagi

Muat Turun Borang


Nama Penerangan Muat Turun
1 Permohonan Surat Kebenaran Mengajar (SKM) Muat Turun
2 Permohonan Penubuhan Intitusi Pendidikan Swasta (IPS) Muat Turun
3 Permohonan Pendaftaran Sebagai Pengelola/Pekerja Institusi Pendidikan Muat Turun
4 Permohonan Pertukaran Pengerusi, Pengetua, Guru Besar dan Ahli Lembaga Pengelola Muat Turun
5 Garis Panduan Penubuhan, Pendaftaran Dan Pengoperasian Tadika Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia Garis Panduan 2021 Muat Turun
6 Borang BPS C1 Penubuhan Tadika Swasta Muat Turun
7 Lampiran 1 Senarai Semak Permohonan Penubuhan Muat Turun
8 Lampiran 2 Penerimaan borang Permohonan Penubuhan Muat Turun
9 Lampiran 2 Instrumen Verifikasi Lokasi Premis Tadika Muat Turun
10 SEKOLAH RENDAH AKADEMIK DAN SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK GARIS PANDUAN PENUBUHAN SEKOLAH RENDAH AKADEMIK DAN SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK Muat Turun
11 SEKOLAH RENDAH AGAMA DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA GARIS PANDUAN PENUBUHAN SEKOLAH RENDAH AGAMA DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA Muat Turun
12 SEKOLAH ANTARABANGSA GARIS PANDUAN PENUBUHAN SEKOLAH ANTARABANGSA Muat Turun
13 SEKOLAH EKSPATRIAT GARIS PANDUAN PENUBUHAN SEKOLAH EKSPATRIAT Muat Turun

Hubungi Kami


Limited to 1000 characters
Hantar
Pelawat
Daftar Percuma Log Masuk